herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Dane teleadresowe

Urząd  Miejski  w  Wolinie

ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin, NIP Gminy: 986-01-64-852

Tel: 91 326 13 22, 91 322 08 01
Fax: 91 326 14 29
E-mail: sekretariat@gminawolin.pl

 

Numer rachunku bankowego: PL 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, Poznań, BIC: GBWCPLPP

Bank pośredniczący (Intermediary Bank): HANDELSBANKEN OSLO, BIC: HANDNOKK

Currency/Amount: NOK

 

 

PLAN NUMERACJI W URZĘDZIE

Nr. tel. Zew.

Nazwisko

Nr. wew.

Nr. pok.

Referaty i stanowiska

Skróty

322 08 10

E. Jasiewicz

110

108

Burmistrz Wolina

B

322 08 27

R. Mróz

127

110

Zastępca Burmistrza

ZB

322 08 14

P. Banaszkiewicz

114

102

Sekretarz

S

322 08 01

326 13 22

J. Linert

101

109

Sekretariat

OAS

322 08 02

K. Bilińska

J. Radwańska

H. Zych

102

3

Księgowość

GF

322 08 03

B. Zyguś

J. Olko

103

8

Geodezja, gospodarka gruntami

RG

322 08 04

H. Klonowska

104

9

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

RG

322 08 05

R. Mościcka

J. Kozłowska

105

14

Wymiar podatku od nieruchomości

GF

322 08 13

A. Dajlid

J. Romanowska

113

14

Wymiar podatku rolnego

GF

322 08 06

J. Niewinczany

106

114

Kierownik OAS

OAS

500 024 819

K. Grodzki

 

13

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

GO

322 08 07

A. Bortnowska

A. Front

K. Szubert

153

16

Referat Gospodarki Odpadami

GO

322 08 08

P. Kowalczyk

P. Kowalczyk

108

12

Biuro obsługi interesanta, kadry

OAS

322 08 09

H. Prachnio

109

105

Zamówienia publiczne

ZP

322 08 09

A. Struska

109

105

Ochrona środowiska

BIO

322 08 11

M. Brodowska

111

104

Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

BIO

322 08 12

B. Sobczak

I. Szkudlarek

A. Osieleniec

112

103

Planowanie przestrzenne i budownictwo

BIO

512 189 890

R. Pawłowski

 

203

Zarządzania kryzysowe i obrona cywilna

ZK

322 08 74

A. Michalska

115

116

Zezwolenia alkoholowe

BIO

322 08 17

R. Kleszczyński

117

4

Skarbnik Gminy

SG

322 08 18

J. Grabowska

118

5

Wymiar podatków od środków transportu

GF

322 08 18

L. Dadas

118

6

Kasa

GF

322 08 19

H. Grądz

119

11

Główna księgowa

GF

322 08 00

E. Kwiecińska

120

202

Kierownik referatu Gospodarczego

G

322 08 00

A. Białek

J. Pesta

120

202

Referat Gospodarczy

G

322 08 75

G. Krupa

125

101

Urząd Stanu Cywilnego

USC

322 08 76

A. Słocki

126

111

Dodatki mieszkaniowe, uzależnienia

BIO

322 08 70

A. Banak

130

119

Ewidencja Ludności

EL

DO

322 08 70

B. Szmigiel

130

119

Dowody osobiste

 

322 08 72

B. Polak

132

118

Biuro Rady Miejskiej, działalność gospodarcza

OAS

322 08 72

B. Polak

132

118

Archiwum Zakładowe

AZ

322 08 72

B. Polak

132

118

Koordynator czynności kancelaryjnych

KCK

322 08 16

M. Kus

155

10

Referat Gospodarki Nieruchomościami-

Opłata Planistyczna-

Akcyza

RG

530 101 756

M. Wiatrak

 

203

Administrator bezpieczeństwa informacji

ABI

530 101 756

M. Wiatrak

 

203

Informatyk

OAS

512 189 986

M. Piotrowski

 

203

Miejsko- Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej

KGOP

512 189 986

M. Piotrowski

 

203

Pełnomocnik Burmistrza ds. informacji niejawnych

POIN

 

Symbole:

B - Burmistrz

ZB - Zastępca Burmistrza

S - Sekretarz Gminy

SG - Skarbnik Gminy

OAS - Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Społecznych

RP - Radca Prawny

GF - Referat Gospodarki Finansowej

BIO - Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

RG - Referat Gospodarki Nieruchomościami

RGO - Referat Gospodarki Odpadami

G - Referat Gospodarczy

USC - Urząd Stanu Cywilnego

POIN - Pion Informacji Niejawnych (nieetatowy)

EL - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

DO - Stanowisko ds. Dowodów Osobistych

ZP - Referat Zamówień Publicznych

K - Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej i zarządczej

ZK - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrona Cywilna

PROM - Stanowisko ds. promocji

ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

KGOP - Miejsko-Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej

AZ - Archiwum Zakładowe

KCK - Koordynator czynności kancelaryjnych

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Wiśniewski 06-03-2017 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Wiśniewski 08-05-2017 14:50