Komisje stałe Rady Miejskiej

 

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych

Komisja działa w zakresie spraw: oświaty, kultury, rozwoju czytelnictwa, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, tworzenia warunków rozwoju handlu, turystyki, promocji gminy, współpracy z zagranicą, spraw organizacyjnych (statutowych), współdziała z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w temacie patologii społecznej.

Skład komisji:

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

Komisja działa w zakresie spraw: zagospodarowania przestrzennego, planowania gospodarczego i finansowego, inwestycji, budownictwa, ochrony gruntów rolnych, gospodarki zasobami lokalowymi, zaopatrzenia w wodę, ochrony środowiska, eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej, łączności, komunikacji (dróg, ruchu drogowego), sportu, przyjmowania na wniosek mienia Skarbu Państwa niezbędnego do realizacji zadań gminy.

Skład komisji:

 

Komisja Rewizyjna

Komisja działa w zakresie spraw: opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Skład komisji:

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-04-2006 16:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Beata Polak 22-10-2013 14:02