Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Plan zamówień publicznych na 2022r. - aktualizacja z dnia 04.10.2022 r.
2 Dostawa 2000 ton kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu 0- 31,5 mm na potrzeby remontu dróg na terenie Gminy Wolin
3 OAS.0050.270.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXIII/645/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 09 sierpnia 2022 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 175/22 z dnia 28 września 2022 roku działka nr 154/3 o pow. 0,6984 ha, obręb ewidencyjny Kołczewo
4 OAS.0050.269.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XL/394/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 174/22 z dnia 28 września 2022 roku działka zabudowana 81/8 o pow. 0,0794 ha, obręb ewidencyjny Chynowo
5 Zgłoszenia do udziału w losowaniu miejsc handlowych na terenie przy Cmentarzu Komunalnym w Wolinie
6 Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o przedłużeniu terminu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania znak: GN-2.7570.86.2022.BW
7 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolinie w 2023r.
8 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie, w dniu 22 września 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 136/1 i 30, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin.
9 OAS.0050.267.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXIII/644/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 151/66 o powierzchni 0,0208 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin.
10 OAS.0050.266.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVIII/593/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 244/6 o powierzchni 0,0300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin.