herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Obwieszczenie Burmistrza Wolina w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu Wolin w ramach realizacji zadania pn. ?Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych i innych prac oraz czynności na stacji redukcyjno-pomiarowej Wolin? na terenie działki nr 39/4 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Wolin.