herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/301/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. działki w obrębie 1 Wolin, obrębie 2 Wolin, obrębie 5 Wolin