herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/299/16 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2016 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 roku z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 45, 47, 49, 50 obręb Wolin 2, dz. 43/2, 65/2 obręb Rabiąż