herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXII/391/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/48, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin.