herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/422/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku cz. dz. 250/4 pow. 22 m? obręb Wolin 4