herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/446/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 164/10 pow. 45 m? obręb Wolin 3