herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/444/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 06 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 81/1 pow. 250 m? obrębie Dobropole