herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

ZARZĄDZENIE NR 85/17 Burmistrza Wolina z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepoełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu pomorskim w roku szkolnym 2017/2018."