herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/483/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 205 pow. 2,02 ha obręb Domysłów