herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XL/505/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 października 2017r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 92/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku. część dz. 261/94 o pow. 4,1112 ha obręb Recław