herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIII/540/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2017r oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 124/17 z dnia 18 października 2017 roku. działka 75 o pow. 0,61 ha, działka 76 o pow. 0,74 ha obręb Kodrąb działka 513/2 o pow. 0,8487 ha Ładzin