herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4.


RG.6823.20.2017.MK

W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin

przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/492/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wisełce: działek nr 143/3, 143/4 i 143/6 na działki nr 142/1 i 142/4.

Obręb

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena

nieruchomości

Forma oddania

nieruchomości

0001,

Wisełka

143/3

143/4

143/6

150 m2

583 m2

736 m2

SZ1K/

00029439/0

Właściciele działek nr 142/1 oraz 142/4 w Wisełce, zwrócili się do Burmistrza Wolina z prośbą o zamianę powyższych nieruchomości na działki nr 143/3, 143/4 i 143/6, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiące własność Gminy Wolin. Wskazane działki zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jednak będą mogły pełnić tę funkcję dopiero po połączeniu z działkami nr 142/10, 142/11 oraz 144/3, które stanowią własność osób, z którymi będzie dokonana zamiana.

Działki nr 142/1 i 142/4 w Wisełce są przeznaczone nas poszerzenie dróg gminnych nr 132 i 147.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wisełki, uchwalonym uchwałą nr XXXVII/351/2008 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22.12.2008 r. oraz decyzją nr RG.JO.7430-30/2009 z dnia 14.08.2009 r., zatwierdzającą podział działki nr 143/2 w Wisełce:

- działka nr 143/3, niezabudowana, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z działką nr 142/10;

- działka nr 143/4 niezabudowana, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z działką nr 142/11;

- działka nr 143/6 niezabudowana, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z działką nr 144/3.

Wartość prawa własności działki nr 143/3 w Wisełce: 20.808,00 zł.

Wartość prawa własności działki nr 143/4 w Wisełce: 80.874,00 zł.

Wartość prawa własności działki nr 143/6 w Wisełce: 102.098,00 zł.

Do powyższych wartości doliczony zostanie 23% VAT.

Zamiana nastąpi za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Zbycie

zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 roku

o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)

Wolin, dnia 21.12.2017 r. Burmistrz Wolina prosi o składanie wniosków:

  1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy bądź innych przepisów,

  2. poprzednich właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku.

  3. Termin składania wniosków wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Kus 27-12-2017 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2017 10:59