herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Zarządzenie nr 3/18 Burmistrza Wolina z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Nr 149/17 Burmistrza Wolina z dnia 5 grudnia 2017 r. na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


ZARZĄDZENIE NR 3/18

Burmistrza Wolina

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 149/17 Burmistrza Wolina z dnia 5 grudnia 2017 r. na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2 h i ust. 2 j ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLI/517/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzygam otwarte konkursy ofert ogłoszone Zarządzeniem Nr 149/17 Burmistrza Wolina z dnia 5 grudnia 2017 r. na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.1.2018.AM, pn.: „Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży” wybieram Taneczny Klub Sportowy „Jantar” w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży” dotację w wysokości 33 000,00 zł.

3. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.2.2018.AM, pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie zapasów” wybieram Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9/16, 00-086 Warszawa, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie zapasów” dotację w wysokości 98 000,00 zł.

4. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.3.2018.AM, pn.: „Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate” wybieram Woliński Klub Karate KYOKUSHIN, ul. Emilii Plater 3/6, 72-500 Międzyzdroje i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate” dotację w wysokości 30 000,00 zł.

5. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.4.2018.AM, pn.: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości” wybieram Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” Kołczewo, ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości” dotację w wysokości 20 000,00 zł.

6. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.5.2018.AM, pn.: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości ” wybieram Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Wolin, ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości” dotację w wysokości 27 000,00 zł.

7. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.6.2018.AM, pn.: „Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin” wybieram Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ”Vineta” Wolin, ul. Świerczewskiego 3, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin” dotację w wysokości 300 000,00 zł.

8. Do realizacji zadania, oznaczonego numerem BIO.7.2018.AM, pn.: „Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin” wybieram Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9/16, 00-086 Warszawa, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin i przeznaczam na realizację zadania pt.: „Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin” dotację w wysokości 46 000,00 zł.

§ 2. Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 10-01-2018 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2018 09:52