herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pani Anny Warżały, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, działającej jako pełnomocnik P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki nr 395/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Warnowo, gmina Wolin.