herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 13 września 2018 roku - zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 13/2018, znak: BIO.6733.12.2018.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-nej i tłocznej na terenie działek nr: 20/13, 35/1, 36/1, 46, 47, 57/1, 72/2, 251/3, 253, 260, poło-żonych w obrębie ewidencyjnym Ostromice, gmina Wolin.