herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.211.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gmin, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LIV/691/18 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. Nr 151/51 pow. 290 m? obręb Wolin 3