herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Roberta Mituty, działającego jako pełnomocnik Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, w dniu 4 października 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej pełniącej jednocześnie funkcje drogi rowerowej w ramach zadania ?Budowa drogi rowerowej w ramach zadania - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego? na terenie działek nr: ? 520, położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1; ? 623/2, 96, 108, 109/3, 121/1, 121/2, 121/4, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 131, 133/3, 133/4, 133/5, 132/11, 135/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 2.