herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.273.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/718/18 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2018 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 213/30 pow. 178 m2 obręb 4 Wolin