herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.267.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/723/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki 286/20 pow. 194 m?, dz. 286/16 pow. 276 m?, cz. działki 277/2 pow. 23 m? obręb 3 Wolin