herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.266.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/715/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 211 pow. 66m?, działki 210/2 o pow. 11m?, 210/1 o pow. 48m? obręb 3 Wolin