herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.265.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/709/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 42/49 pow. 1,2m? obręb 4 Wolin