herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.259.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/732/18 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku działka 204/26 pow. 5,9066 ha obręb Kołczewo