herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.005.257.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LVI/720/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 82 pow. 1,1099 ha i dz. 84 pow. 1,0385 ha obręb Wolin 2