herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.255.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LVI/714/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z 8 stycznia 2018 roku dz. 244/4 pow. 0,6239 ha obręb Wolin 2