herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.1.2019.ZK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LIV/699/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6, położonego przy ulicy Stefana Jaracza 1 w Wolinie.