herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.3.2019.ZK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVI/728/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 22a w Chynowie.