herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.15.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. 155/1 o pow. 0,0174 ha, dz. 192/9 o pow. 0,0338 ha obręb 3 Wolin, cz. 42/47 o pow. 0,0960 ha obręb 4 Wolin, dz. 17/2 o pow. 0,2840 ha obręb 5 Wolin, dz. 227/1 o pow. 0,0073 ha obręb Sierosław, dz. 320/3 o pow. 0,0019 ha, 301/79 o pow. 0,0042 ha obręb Mokrzyca, dz. 338/11 o pow. 0,0020 ha, dz. 512/1 o pow. 0,0019 ha obręb Dargobądz, dz. 59/6 o pow. 0,0044 ha obręb Płocin, dz. 52/4 o pow. 0,0011 ha, dz. 22/2 o pow. 0,0028 ha obręb Wisełka, dz. 61/9 o pow. 0,0044 ha obręb Zastań, dz. 40/3 o pow. 0,0022 ha obręb Sułomino, dz. 430/1 o pow. 0,0063 ha obręb Kołczewo, dz. 91/3 o pow. 0,0144 ha obręb Chynowo,