herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.28.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. dz. 286/20 o pow. 0,8000 ha, dz. 286/14 o pow. 0,0410 ha, cz. dz. 151/51 o pow. 0,1500 ha obręb 3 Wolin