herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.43.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LVI/729/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem nr 47/19 Burmistrza Wolina z dnia 01 lutego 2019 r. dz. 1/45 pow. 793 m? obręb Wolin 6