herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 8 lutego 2019r. została wydana decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokali-zacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach programu ?Na dwóch kółkach wokół zalewu? ? promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej, na terenie części działki nr 160, położonej w obrębie ewidencyjnym Zagórze oraz części działki nr 347/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gmina Wolin.