herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
uchwała nr V/28/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Gminie Wolin. 2007-02-23 15:27
uchwała nr V/27/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu 2007-02-23 15:27
uchwała nr V/26/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin. 2007-02-23 15:26
uchwała nr V/25/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Wolin na 2007 rok. 2007-02-23 15:26
uchwała nr V/24/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 2007-02-23 15:22
uchwała nr V/23/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie programu współpracy na 2007r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2007-02-23 15:21
uchwała nr V/22/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca skład Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych, określenia jej zakresu działania i składu osobowego. 2007-02-23 15:20
uchwała nr V/21/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca skład Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, określenia jej zakresu działania i składu osobowego. 2007-02-23 15:20
uchwała nr V/20/07 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie 2007-02-23 15:19