Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/73/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących powołania Gminnej Komisji Kultury, Pamięci Historii Ziemi Wolińskiej.


UCHWAŁA NR XIV/73/07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 25 czerwca 2007r.

w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących powołania Gminnej Komisji Kultury, Pamięci Historii Ziemi Wolińskiej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za potrzebę powołanie Gminnej Komisji Kultury, Pamięci, Historii Ziemi Wolińskiej, zwaną dalej w treści uchwały Komisją, przy Burmistrzu Wolina.

§ 2. Do podstawowych zadań Komisji powinno należeć:

1) analiza i propagowanie kultury historii Ziemi Wolińskiej w odniesieniu do teraźniejszych symboli dziedzictwa narodowego,

  1. określanie symboli Pamięci Historii Ziemi Wolińskiej,

  2. współdziałanie z przedstawicielami nauki, wspólnotą samorządową, stowarzysze-niami funkcjonującymi w gminie Wolin, organizacjami społecznymi w zakresie upamiętnienia historii Ziemi Wolińskiej rozwoju kulturalnego tej ziemi,

  3. ogłoszenie konkursu na sposób i formę rozwiązania miejsc pamięci w gminie Wolin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Mając na względzie konieczność upamiętnienia bohaterów Narodu Polskiego oraz historii polskości tutejszych ziem, które to fakty nie znajdują odzwierciedlenia w formie między innymi pomników, tablic pamiątkowych, które byłyby elementem jednoczącym od dawna należnego poprzednikom honoru, czci oraz wiecznej pamięci zwracam się z wnioskiem

o ustalenie kierunków działania Burmistrza dotyczących powołania Gminnej Komisji Kultury, Pamięci Historii Ziemi Wolińskiej przy Burmistrzu Wolina, której celem byłoby:

1) inicjowanie określania symboli, ogłaszanie konkursu na sposób i formę rozwiązania miejsc pamięci,

2) analiza i propagowanie kultury historii Ziemi Wolińskiej w odniesieniu do teraźniejszych symboli dziedzictwa narodowego Wolina.

Do udziału w tej Komisji proponuje się zaprosić przedstawicieli środowisk społecznych, zawodowych itp., by określone symbole pamięci były akceptowane i identyfikowane dla najszerszego grona naszego społeczeństwa. Proponuję aby przedstawicielami byli między innymi Pan prof. Władysław Filipowiak, Pan dr Błażej Stanisławski, przedstawiciele Koła Terenowego Związku Sybiraków, Koła Związku Emerytów i Rencistów, historycy placówek oświatowych, przedstawiciele Zrzeszenia Prywatnych Kupców i Handlowców, prywatnych przewoźników, rolników, organizacji młodzieżowych, sołtysi oraz innych przedstawicieli, których celowość wskaże Rada Miejska w Wolinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-07-2007 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 10:41