Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od posiadania psów


UCHWAŁA NR XX/169/07
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia
22 listopada 2007 R.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18a ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) uchwala się, co następuje:

§ 1.Wprowadza się na terenie Gminy Wolin opłatę od posiadania psów.

§ 2.Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w następującej wysokości:

a) od pierwszego psa - 16,00

b) od każdego następnego - 32,20

§ 3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w drugiej połowie roku podatkowego, ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w następującej wysokości:

a) od pierwszego psa - 8,10

b) od każdego następnego - 16,00

która płatna jest bez wezwania do końca roku podatkowego.

§ 4.Zasady poboru opłaty określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 5.Zwalnia się z opłaty od posiadania psów - posiadanie psów w ramach schroniska dla zwierząt domowych.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§7.Traci moc uchwała Nr XLI/441/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
26 października 2006r. w sprawie podatku od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 110, poz. 2160).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 18a ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, ) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia stawek opłaty

od posiadania psów w drodze uchwały.

Stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008 ustalono przez pomnożenie stawki podatku od posiadania psów na 2007r. przez 102,1%, uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2007 r.- 2,1% (ogłoszony w M.P. z 2007 r. Nr 76, poz. 816) zaokrąglając stawki opłaty do pełnych dziesiątek groszy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 04-01-2008 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 11:55