herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Sprawozdanie Burmistrza za okres od 06.03.2008 do 25.05.2008


INFORMACJA

O PRACY BURMISTRZA WOLINA

w okresie od 6 marca do 25 maja 2008 r.

W w/w okresie :

 1. w dniu 6 marca :

 • wziąłem udział w okresowej naradzie dyrektorów naszych szkół i przedszkola w Koniewie omawiając aktualne problemy oświaty i gminy, w tym m. in. zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz konieczność zapewnienia opieki nauczycieli nad nimi,

 • wziąłem udział w naradzie roboczej z urbanistą gminnym w sprawie bieżących problemów z wydawaniem warunków zabudowy,

 • wziąłem udział w inauguracji Roku Olimpijczyka w Zespole Szkół w Kamieniu Pom., organizowanego przez starostwo Powiatowe i gminy naszego powiatu,

 1. w dniu 7 marca wziąłem udział w spotkaniu roboczym związanym z przygotowaniem obchodów Święta 3 Maja w Kołczewie,

 2. w dniu 10 marca :

 • wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielką Kombatantów Gminy Wolin,

 • wziąłem udział w Sesji Rady Miejskiej,

 1. w dniu 11 marca :

 • wziąłem udział w wizji lokalnej kandydatów na wykonanie remontów lokali w Chynowie / swoim staraniem i na swój koszt /,

 • w zastępstwie Burmistrza - Z-ca Burmistrza oraz Sekretarz Gminy wzięli udział w zebraniu wiejskim sołectwa Domysłów.

 1. w dniu 12 marca wziąłem udział w spotkaniu:

 • roboczym poświęconym sposobowi organizacji robót drogowych w Gminie Wolin,

 • z przedstawicielami Banku PKO SA omawiając zasady współpracy i promocji,

 • w zastępstwie Burmistrza - Z-ca Burmistrza wziął udział w zebraniu założycielskim sołtysów Gminy Wolin w Recławiu.

 1. w dniu 13 marca wziąłem udział w konferencji w Zamku Książąt Pomorskich w szczecinie podsumowywującej program „Turystyka wspólną sprawą”,

 1. w dniu 14 marca :

 • wziąłem udział na zaproszenie Dowództwa Jednostki w uroczystych obchodach 65-lecia 8 Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie,

 • w zastępstwie Burmistrza - Sekretarz Gminy wziął udział w zebraniu wiejskim sołectwa Zastań,

 1. w dniu 15 marca :

 • dokonałem uroczystego otwarcia Kolarskiego Wyścigu „Wyścig szczurów” w ramach Wiosennego Maratonu MTB-Wolin 2008 w Amfiteatrze w Wolinie,

 • wziąłem udział w uroczystym, wielkanocnym spotkaniu członków i zaproszonych gości Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wolinie,

 • pomagałem w organizacji zbiórki darów, mebli, odzieży, przeprowadzonej w Wolinie przez CHZZ „Sierpień 80” oraz Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych. Licznej grupie osób, która włączyła się do akcji ulotowej / poinformowaniu o zbiórce / oraz uczestniczącym w zbiórce a przede wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym.

 • w zastępstwie Burmistrza - Z-ca Burmistrza wziął udział w zebraniu wiejskim sołectwa Wisełka,

 1. w dniu 17 marca Z-ca Burmistrza wziął udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa jako beneficjent środków unijnych,

 1. w dniu 18 marca wziąłem udział w :

 • Konwencie Burmistrzów, na którym omawiano problematykę ochrony pożarowej oraz Związku RXXI,

 • posiedzeniu Zarządu Związku Gmin WW omawiającego m.in. budżet roku 2008 ,

 1. w dniu 19 marca :

 • wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym Euroregionu „POMERANIA” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podsumowywującym rok 2007,

 • Z-ca Burmistrza wziął udział w Konferencji w Szczecinie pt. „gmina przyjazna biznesowi”

 1. w dniu 20 marca wziąłem udział w :

 • spotkaniu roboczym z przedstawicielem BOSMAN-Szczecin, omawiając elementy organizacji XIV Festiwalu Słowian i Vikingów,

 • sesji Rady Miejskiej,

 1. w dniu 21 marca odwiedziłem część mieszkańców wsi Wiejkówko, zapoznając się z ich bieżącymi problemami oraz potrzebami,

 1. w dniu 25 marca :

 • wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin WW,

 • Z-ca Burmistrza wziął udział w zebraniu wiejskim sołectwa Kodrąb,

 1. w dniu 1 kwietnia w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz dokonał otwarcia Gminnego Konkursu Ortograficznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie,

 2. w dniu 4 kwietnia odbyło się okresowe zebranie sołtysów w którym uczestniczyli w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz oraz Sekretarz urzędu - Pan Stanisław Łaszcz,

 3. w dniu 5 kwietnia wziąłem udział w uroczystym otwarciu Skansenu Słowian i Vikingów w Recławiu, z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, świata nauki i historii, w tym profesora Filipowiaka, samorządu powiatowego oraz licznych gości z kraju i zagranicy,

 4. w dniu 7 kwietnia wziąłem udział w :

 • naradzie roboczej poświęconej odbudowie budynku mieszkalnego po pożarze naszych mieszkańców z Rzeczyna, określając sposób i zasady pomocy oraz jej zakres, zapoznając się na miejscu z dokonanymi zniszczeniami,

 • spotkaniu roboczym przedstawicieli rosyjskiej gminy Zelenogradsk z obwodu Kaliningradzkiego, omawiając zakres i terminarz dalszej współpracy wzajemnej pomiędzy naszymi gminami,

 1. w dniu 8 kwietnia z-ca burmistrza wziął udział w przejęciu nieruchomości od Lasów Państwowych oraz naradzie w starostwie Powiatowym w sprawie dni Powiatu

 1. w dniu 9 kwietnia wziąłem udział w :

 • spotkaniu z przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego, zapoznając się ze stanowiskiem tego związku w sprawie płac nauczycieli oraz personelu szkół i przedszkola,

 • spotkaniu z przedstawicielem Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej, zapoznając się z nowym składem Zarządu Stowarzyszenia oraz problemami bieżącej pracy,

 • posiedzeniu Zarządu Związku Gmin WW,

 • w imieniu burmistrza - Sekretarz wziął udział w spotkaniu Sztabu Kryzysowego w Starostwie Powiatowym,

 • wizji lokalnej zalanych miejscowości, zabudowań i terenów naszej gminy,

 1. w dniu 10 kwietnia dokonywałem wizji lokalnej zalanych miejscowości i terenów naszej gminy,

 1. w dniu 11 kwietnia wziąłem udział w :

 • spotkaniu z przedstawicielem Rady Sołeckiej Zagórza w sprawie przygotowań do realizacji drogi Wolin - Zagórze,

 • spotkaniu z Dowódcą Oddziału Straży Granicznej w Międzyzdrojach omawiając zasady współpracy gminy i Staży w pogłębianiu znajomości historii państwa polskiego oraz zapobieganiu narkomanii / zapraszanie żołnierzy Straży do szkół z psami tropiącymi i wykrywającymi narkotyki /,

 • spotkaniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zasad bieżącej współpracy,

 1. w dniu 12 kwietnia z-ca Burmistrza wziął udział w zebraniu wiejskim sołectwa Sierosław,

 2. w dniu 16 kwietnia wziąłem udział w absolutoryjnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Związku Gmin RXXI w Gryficach.

 3. w dniu 17 kwietnia wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielem gminy Usedom omawiając zasady pobytu naszej młodzieży na Święcie Młodości w końcu maja b.r. w Usedom,

 4. w dniu 19 kwietnia wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Wolinie zapoznając zebranych z aktualnymi problemami gminy i jej rozwoju oraz zapoznając się z aktualnymi problemy działkowców,

 5. w dniu 21 kwietnia wziąłem udział w :

 • Konwencie Burmistrzów, na którym omawiano problematykę pomocy psychologicznej osobom uzależnionym ,

 • posiedzeniu ECRB w Międzyzdrojach, na którym omawiano zasady i cel działania Porozumienia Międzygminnego,

 1. w dniu 22 kwietnia :

 • wziąłem udział w Zarządzie Związku Gmin Wyspy Wolin.

 • dokonałem dekoracji dwóch par małżeńskich / Państwa Kiczor i Lysy / medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”,

 • z-ca Burmistrza wziął udział w naradzie regionalnej w Świerznie - Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej ,

 1. w dniu 23 kwietnia :

 • w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz wziął udział w wiejskim zebraniu w Wisełce,

 • wziąłem udział w spotkaniu roboczym w szkole w Kołczewie, związanym z przygotowaniem uroczystości 3 Maja,

 • z-ca burmistrza wziął udział w konferencji „zmiany w oświacie w roku szkolnym 2009/2015” w Szczecinie

 1. w dniu 24 i 25 kwietnia uczestniczyłem w regionalnej konferencji w Poznaniu, poświęconej sposobowi wykorzystania środków unijnych przez gminy,

 1. w dniu 24 kwietnia w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz wziął udział w wiejskim zebraniu w Chynowie,

 1. w dniu 25 kwietnia z-ca Burmistrza wziął udział konferencji w Gimnazjum w Wolinie „walory turystyczno-żeglarskie gminy”,

 1. w dniu 29 kwietnia wziąłem udział w okresowej naradzie dyrektorów naszych szkół i przedszkola w Troszynie omawiając aktualne problemy oświaty i gminy, w tym m. in. zmiany wynagrodzeń w b.r. kadry szkół i Przedszkola oraz innych jednostek organizacyjnych,

 1. w dniu 30 kwietnia wziąłem udział w sesji Rady Miejskiej,

 2. w dniu 3 maja wziąłem udział w uroczystościach związanych z ustanowieniem Konstytucji 3 Maja w Kołczewie / msza za Ojczyznę w kościele, inscenizacja w Szkole Podstawowej, Piknik, pole golfowe /. W uroczystości wzięło udział bardzo wielu mieszkańców i zaproszonych gości, w tym dowódca Oddziału Straży Granicznej z Międzyzdrojów oraz Batalionu Saperów z Dziwnowa.

 3. w dniu 4 maja wziąłem udział w uroczystościach związanych z 63 rocznicą zakończenia walk o Wolin i Wyspę Wolin - składając w towarzystwie przedstawicieli naszych szkół, Domu Kultury, Biblioteki, Muzeum, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańców kwiaty na Cmentarzu w Wolinie na kwaterze polskich żołnierzy poległych w 1945 roku,

 4. w dniu 6 maja odwiedziłem część mieszkańców wsi Rabiąż i Ładzin, zapoznając się z ich bieżącymi problemami oraz potrzebami,

 1. w dniu 8 maja :

 • spotkałem się z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pom. uzgadniając udział Urzędu w okresowej naradzie sołtysów naszej gminy,

 • spotkałem się z właścicielami byłego Elewatora, zapoznając się z problemami jego odbudowy i zmiany funkcji,

 1. w dniu 9 maja wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin,

 1. w dniu 10 maja wziąłem udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Kamieniu Pomorskim oraz oddaniu do użytku nowej siedziby Powiatowej Straży Pożarnej. Wielu naszych strażaków otrzymało wyróżnienia i medale. Serdecznie gratuluję.

 1. w dniu 12 maja wziąłem udział w spotkaniu poświęconym obsłudze prasowej Festiwalu Słowian i Vikingów przez redaktorów Głosu Szczecińskiego,

 1. w dniu 13 maja :

 • gościliśmy marszałków wojewódzkich z terenu całej Polski na terenie Skansenu Słowian i Vikingów,

 • wziąłem udział w spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej z ul. Jaracza 4 w Wolinie,

 1. w dniu 14 maja wziąłem udział w spotkaniu :

 • z przedstawicielami banku PKO SA,

 • sprawozdawczym Banku Spółdzielczego w Wolinie,

 1. w dniu 15 maja :

 • w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz wziął udział w Międzyszkolnym Przeglądzie Teatralnym w Wolinie, w Szkole Podstawowej,

 • wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin

 • złożyłem wspólnie z kierownikiem Biblioteki - Panią Stachura w imieniu nas wszystkich - serdeczne życzenia urodzinowe naszej pisarce - Pani Krystynie Gierszewskiej-Dubik, w jej domu,

 • Z-ca - Pan Ryszard Mróz wziął udział w walnym posiedzeniu Stowarzyszenia LIDER w ramach osi 4 PROW,

 1. w dniu 16 maja :

 • w imieniu burmistrza - Z-ca - Pan Ryszard Mróz wziął udział w spotkaniu okresowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przed sezonem turystycznym. Spotkanie odbyło się w Świnoujściu.

 • wziąłem udział w szkoleniu burmistrzów w Szczecinie,

 • wziąłem udział w dorocznym spotkaniu z kombatantami i ich opiekunami, żołnierzami - wyzwolicielami, sybirakami - w Domu Kultury w Wolinie, dziękując w imieniu nas wszystkich za polskość tych ziem, za ich trud i poświęcenie w okresie II wojny światowej oraz okresie powojennym. Były kwiaty, życzenia. Uroczystość uświetniły dwa nasze chóry - WOLINIANKI oraz nowy, pod batutą Pana Józefa Romanowskiego.

 1. w dniu 17 maja / sobota / wziąłem udział w :

 • obchodach X-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Albatros” w Wolinie oraz IX edycji Międzygminnej Ligii Opty, składając podziękowanie Zarządowi Klubu za długoletnią pracę na rzecz młodzieży i Wolina,

 • uroczystościach Światowego Dnia Inwalidy, uroczyście obchodzonego w Dargobądzu, organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod kierownictwem Pani Wiktorii Kudej,

 1. w dniu 19 maja wziąłem udział w :

 • Happeningu zorganizowanym przez dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Wolinie o tematyce ochrony środowiska naturalnego człowieka i konieczności aktywnego włączanie się każdego z nas w tą ochronę, w tym w walkę z globalnym ociepleniem,

 • sesji Rady Miejskiej.

 1. w dniu 21 maja :

 • wziąłem udział w spotkaniu z Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego, omawiając sposób przygotowania do sezonu letniego oraz wzajemnej wymiany gruntów. Z uwagi na brak opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej w tym zakresie / teren pod drogi na „Molkowie” / - uzgodniono, że zespół roboczy składający się z członków tej komisji oraz pracowników merytorycznych Gminy dokona wzajemnego uzgodnienia stanowiska, które będzie przedmiotem wystąpienia Dyrektora do ministra ochrony środowiska.

 • wziąłem udział w spotkaniu z samorządowcami gminy Pielgrzym w sprawie problematyki lokalizacyjnej na terenie gminy wiatraków.

 1. w dniu 25 maja pomagałem w organizacji kolejnej / drugiej / już zbiórki darów, mebli, odzieży, przeprowadzonej w Wolinie przez CHZZ „Sierpień 80” oraz Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych. Licznej grupie osób, która włączyła się do akcji ulotowej / poinformowaniu o zbiórce / oraz uczestniczącym w zbiórce a przede wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie za pomoc potrzebującym.

6

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-05-2008 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 26-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 07:51