herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości niezabudowanej położonej w części działki nr 1/63 o pow. 90 m2 w obrębie 6 Wolin. 2008-06-10 08:56
Projekt uchwały - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 176/3 położoną w obrębie Kołczewo i jej prawem służebności w zakresie ułożenia linii kablowej. 2008-06-10 08:55
Projekt uchwały - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 176/2 położonej w obrębie Kołczewo. 2008-06-10 08:54
Projekt uchwały - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia działek: nr 64, 65,66 i 61/13 o łącznej pow.0,4739 ha, położonych w obr. 4 Wolina. 2008-06-10 08:53
Projekt uchwały - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Ciasnej 4a w Wolinie. 2008-06-10 08:52
Projekt uchwały - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin. 2008-06-25 13:56
Projekt uchwały - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mokrzyca, gm. Wolin. 2008-06-10 08:51
Projekt uchwały - w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie. 2008-05-28 10:06
Projekt uchwały - w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 261/13 i części działki nr 261/87 w obrębie Recław, stanowiących zamknięte składowisko odpadów komunalnych do czasu zakończenia procesu rekultywacji nie dłużej jednak niż do końca roku 2016. 2008-05-28 10:05