herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Ogłoszenie i harmonogram.


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolinie zwołuje na dzień 9 marca 2009r. (poniedziałek) godz. 1000 XLII nadzwyczajną sesję V kadencji Rady Miejskiej, która odbędzie się w sali Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Wolinie, ul. Zamkowa 23.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji uchwały nr XL/381/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zlecenia kontroli.

  4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 03-03-2009 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Szmigiel 03-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2009 14:40