herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XLIX/473/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie pozostawienia Sołectwa Wisełka w granicach administracyjnych Gminy Wolin. 2009-07-23 11:15
Uchwała nr XLIX/472/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 Wolina przy ulicy Świerczewskiego w działce nr 20/7 o pow. 765m2 2009-07-23 11:14
Uchwała nr XLIX/471/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 Wolina przy ulicy Świerczewskiego, składającej się z działek: Nr 20/8 o pow. 496 m2 i Nr 21/1 o pow. 154 m2 2009-07-23 11:11
Uchwała nr XLIX/470/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej na działce Nr 60/01 o pow. 0,04 ha w obrębie Gogolice. 2009-07-23 11:08
Uchwała nr XLIX/469/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/7 o pow. 0,9763 ha. położonej w Dobropolu. 2009-07-23 11:06
Uchwała nr XLIX/468/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym. 2009-07-23 11:04
Porządek obrad 2009-06-24 11:49
Ogłoszenie o sesji 2009-06-24 11:49