herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr LI/490/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 15 wrzesnia 2009 roku w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedzi na skargę. 2009-09-24 10:21
Uchwała nr LI/489/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 15 wrzesnia 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Unin. 2009-09-24 10:19
Uchwała nr LI/488/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 15 wrzesnia 2009 roku w sprawie porozumienia gmin - założycieli stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu dotyczącego opracowania lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). 2009-09-24 10:18
Uchwała nr LI/487/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 15 wrzesnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/163/2000 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie przyjecia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie. 2009-09-24 10:11
Uchwała nr LI/486/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 15 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej nr 83 w Chynowie prawem służebności drogowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 84/2, 2009-09-24 10:09
Uchwała nr LI/485/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 15 wrzesnia 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 59/7 o pow. 0,2657 ha, położonej w Plocinie. 2009-09-24 10:07
Uchwała nr LI/484/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 15 wrzesnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin 2009-09-24 10:04
Uchwała nr LI/483/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 15 wrzesnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/373/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r. 2009-09-24 10:00
Porządek sesji 2009-09-10 13:30
Ogłoszenie o sesji 2009-09-10 13:29