herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" i "Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2018 oraz przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin na lata 2010-2032".