Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXXVIII/374/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki nr 51, 52/1, 52/2, 52/4 do 52/23 ( włącznie), 50 (działka drogowa, część) i 54/3 w obrębie Zastań gmina Wolin 2011-12-29 14:19
UCHWAŁA NR XL/387/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 lutego 2009r w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. 2011-12-29 14:18
UCHWAŁA NR XL/389/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2011-12-29 14:17
UCHWAŁA NR XLIII/415/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 marca 2009r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości: Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie i Sułomino. 2011-12-29 14:16
UCHWAŁA NR XLIII/417/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin - KATALOG -
UCHWAŁA NR XLIX/468/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym. 2011-12-29 14:12
UCHWAŁA NR L/481/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wolin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2011-12-29 14:11
UCHWAŁA NR LI/487/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/ 163 / 2000 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie. 2011-12-29 14:10
UCHWAŁA NR LII/495/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wolin oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 2011-12-29 14:09
UCHWAŁA NR LII/501/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/209/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów prowadzonych przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym. 2011-12-29 14:08
UCHWAŁA NR LII/502/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom działającym na terenie Gminy Wolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2011-12-29 14:08
Uchwała Nr LIV/508/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 2011-12-29 14:07
UCHWAŁA NR LV/513/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2011-12-29 14:06
UCHWAŁA NR LV/514/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 listopada 2009 r.w sprawie opłaty od posiadania psów 2011-12-29 14:06
UCHWAŁA NR LV/515/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej 2011-12-29 14:05
UCHWAŁA NR LV/516/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie i Sułomino 2011-12-29 14:05
UCHWAŁA NR LV/517/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2011-12-29 14:04
UCHWAŁA NR LV/518/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2010 2011-12-29 14:04
UCHWAŁA Nr LV/522/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin. 2011-12-29 14:03
UCHWAŁA Nr LV /523 /09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia wysokości opłaty za świadczenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie. 2011-12-29 14:03
UCHWAŁA Nr LV/524/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów prowadzonych przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym. 2011-12-29 14:02
UCHWAŁA NR LIX/565/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin. 2011-12-29 14:01