herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu na wniosek Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - p. Tomasza Płowensa działającego w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.04.2012 r., postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji polegającej na odbudowie istniejących wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim, na terenie powiatu kamieńskiego w ramach przedsięwzięcia pn. "Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych i zabudowanych w gm. Wolin"