herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 9/2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: "Odbudowa wałów przeciwpowodziowych, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Szczecińskiego?, podzadanie: ?Odbudowa wału przeciwpowodziowego Skoszewo w km 27+000-29+300 nad Zalewem Szczecińskim" oraz w zakresie skutków, o których mowa w art. 19 ust. 4 w/w ustawy.