herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

INFORMACJA z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok


Wolin, 06.11.2012 r.

INFORMACJA

z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Wolina zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Wolin do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 22.10.2012 r. do 05.11.2012 r. Ogłoszenie w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Urzędu
w Wolinie.

Treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok dostępna była na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl, www.wolin.pl oraz w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pokój 116 od dnia 22.10.2012 r. do 05.10.2012 r.

Za przeprowadzenie konsultacji przedmiotowego projektu uchwały odpowiedzialny był Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Zgodnie z treścią ogłoszenia konsultacje były przeprowadzone z wykorzystaniem jednej z form określonych w uchwale Nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej
w Wolinie z dnia 16 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, tj. umożliwienie wyrażenia pisemnej opinii
w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mogli składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój nr 12, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 22.10.2012 r. do dnia 05.11.2012r.

Nie wpłynęły żadne pisemne opinie lub uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 07-11-2012 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Prachnio 07-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2012 10:33