herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVI/366/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 14:29
UCHWAŁA NR XXXVI/365/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin 2013-01-03 14:29
UCHWAŁA NR XXXVI/364/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-01-03 14:28
UCHWAŁA NR XXXVI/363/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2013-01-03 14:27
UCHWAŁA NR XXXVI/362/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wolin niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne 2013-01-03 14:26
UCHWAŁA NR XXXVI/361/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin 2013-01-03 14:26