herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVII/368/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2013 - 2020 2013-01-15 08:58
UCHWAŁA NR XXXVII/367/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2013 r. 2013-01-15 08:53
UCHWAŁA NR XXXVII/372/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2012 r. 2013-01-15 08:50
UCHWAŁA NR XXXVII/369/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej 2013-01-03 14:37
UCHWAŁA NR XXXVII/370/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wolin, pośmiertnie, Panu Andrzejowi Kaube 2013-01-03 14:36
UCHWAŁA NR XXXVII/371/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie skargi Marcina Chwista. 2013-01-03 14:36
UCHWAŁA NR XXXVII/373/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 2013-01-03 14:34
UCHWAŁA NR XXXVII/374/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2013-01-03 14:32
UCHWAŁA NR XXXVII/375/12 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2013-01-03 14:31