herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie Burmistrza Wolina o podjęciu uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości - obr.2 i 3 Wolina 2013-11-08 18:46
Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/344/12 Rady Miejskiej w wolinie z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. 2013-10-28 08:01
Informacja z przeprowadzonych konsultacji projketu uchwaly Rady Miejskiej w wolinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 2013-10-28 07:56
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/344/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2013-10-14 12:12
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 2013-10-14 12:01
Ogłoszenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie 2 i 3 Wolina 2013-08-29 15:58
Burmistrz Wolina ogłasza I przetarg nieograniczony pisemnych ofert na sprzedaż autobusu marki IVECO DAILY, stanowiącego mienie Gminy Wolin 2013-05-17 14:47
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH I NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PO IG 8.3 eInclusion 2013-02-12 12:05