herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Samodzielne stanowiska

 

Maciej Klim
Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej

Pokój nr 116
tel. 91 326 13 22 wew. 115
fax 91 326 14 29
tel. kom. 530 101 874

e-mail: kontrola@gminawolin.pl

 


 

Agnieszka Pawełczyk
Podinspektor ds. promocji

Pokój nr 114
tel. kom. 530 101 727
tel. 91 322 08 06
e-mail: promocja@gminawolin.pl

 

 


 

Roman Pawłowski
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Pokój nr 203
tel. kom. 512 189 890
e-mail pawlowski@gminawolin.pl

 


 

Halina Prachnio
Inspektor ds. zamówień publicznych

Pokój nr 105
tel. 91 322 08 09
fax 91 326 14 29
tel. kom. 507 100 047
e-mail prachnio@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze zdań pożytku publicznego; ogłaszanie otwartych konkursów ofert, prowadzenie spraw wyboru ofert, sporządzanie umów,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 


 

Marek Piotrowski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Pokój nr 203
tel. 91 322 08 00
tel. kom. 512 189 986
fax 91 326 14 29
e-mail: piotrowski@gminawolin.pl

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie obowiązków zawartych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i Kodeksie Pracy w zakresie zabezpieczenia ppoż. Urzędu Miejskiego,

 • koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy,

 • nadzór nad funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na obszarze Gminy,

 • nadzór merytoryczny nad rozliczaniem w uzgodnieniu z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim ekwiwalentu wypłacanego strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczych,

 • nadzór merytoryczny nad rozliczaniem wydatków rzeczowych i majątkowych Ochotniczych Straży Pożarnych pokrywanych z budżetu Gminy,

 • opracowywanie wniosków do budżetu w zakresie środków niezbędnych na utrzymanie jednostek OSP,

 • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną,

 • przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

 • zapewnianie strażom pożarnym środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń, ubezpieczenia członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz mienia OSP,

 • przedstawianie Burmistrzowi kandydatury do zatrudnienia na stanowisko komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej i ustalanie jego zakresu obowiązków,

 • sprawowanie nadzoru ppoż. w stosunku do własnych jednostek organizacyjnych gminy,

 • współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną.

 


 

Potocka-Banak Anna
Podinspektor ds. meldunkowych

Pokój nr 119
tel. 91 322 08 70
fax 91 326 14 29
e-mail ewidencja@gminawolin.pl

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji ludności,

 • prowadzenie postępowania i przygotowanie decyzji w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

 • zakładanie kart osobowych i skorowidza alfabetycznego noworodków,

 • współpraca z Terenowym Bankiem Danych w Szczecinie w zakresie ewidencji ludności,

 • współdziałanie i przekazywanie danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności,

 • udzielanie informacji adresowych,

 • prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,

 • nadawanie numerów ewidencyjnych,

 • prowadzenie postępowania w sprawie usunięcia na wniosek wojskowego organu kwaterunkowego osoby cywilnej będącej sprawcą samowolnego zajęcia kwatery,

 • wykonywanie czynności meldunkowych dla osób podlegających obowiązkowi meldunkowemu,

 • wykonywanie zadań zleconych z zakresu statystyki państwowej, przeprowadzanie spisów ludności,

 • współpraca z organizacjami kombatanckimi,

 • wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich nie ujętych w zakresie obowiązków.


 

Bogusława Szmigiel

Stanowisko ds. dowodów osobistych, zastępca kierownika USC

Pokój nr 119
tel. 91 322 08 70

e-mail ewidencja@gminawolin.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 25-04-2013 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 27-11-2018 11:22